הרצאה תולדות הג'אז 1810 - 1890הנושאים בהם עוסקת הרצאה תולדות הג'אז הראשונה


מבוא כללי לג'אז - התבנוננות במאפיינים סגנונים כללים כביטוי לתפיסה אסתטית ייחודית בראייתה את מקום האמן לעומת היצירה, חשיבות האלתור, המבנה הדמוקרטי של הסולו, עידוד האינדיווידואליות, וההעצמה ההדדית.
כל אלה הם תולדה של תהליכים חברתיים, תרבותיים, פוליטיים וכלכליים אשר השליכו על ההתפחתות הסגנונית. 

סקירת הרקע היסטורי של ניו אורלינס בתחילת המאה התשע עשרה
סקירת הרקע חברתי של המעמדות השונים: מהגרים לבנים, קריאולים -בני התערובת, עבדים שחורים.

סקירת המקורות המוזיקליים של הג'אז:
1817- שירה של עבדים אפריקאים ושל עבדים שחורים מהקאריביים בכיכר קונגו
שירת העבדים במדינות הדרום: שירי קבוצה, שירי עבודה, קריאה ותשובה, ספיריטואלז מהכנסייה הבפטיסטית.
החינוך המוזיקלי הקלאסי - אירופאי של הקריאולים.
תזמורות הלכת
מוזיקה קונצרטטנטית באולמות הקונצרטים ובתי האופרה
1940 - תיאטרון המינסטרל הנודד והפצת סטנרט בידורי ברחבי אמריקה.

1892 - שינויים במפה הפוליטית והחברתית בעקבות הרקונסטרוקציה ונפילתה ב 1877 אשר באה לידי ביטוי בעלייתם של "חוקי גים קרואו". 

1890 - הופעת הרגטיים - מוזיקה לפסנתר מהמערב התיכון - שלבשה צורה מחודשת בתזמורות הלכת. 
1890 עבדים מהדרום שבורחים מחוקי ג'ים קראו - מגיעים לניו אורלינס ומביאים איתם את הסגנון החדש שנקרא - בלוז.

1890 - חוקי ג'ים קרואו מגיעים לניו אורלינס - מדיניות ההפרדה נכנסת לתוקפה באופן ברוטאלי, הפיכת כל הקריאולים לבני מעמד נחות בן ליל. הנגנים הקריאולים מצטרפים לנגנים השחורים ויוצרים סגסוגת מוזיקלית חדשנית: "ג'אז".

הסגנון החדש מערב את כל הסגנונות הקודמים שהותכו לתוכו:

מקצבים אפריקאים
שירת העבדים
מוזיקה קאריבית
קריאה ותשובה
שירי עבודה
ספיריטואלז
מארשים צבאיים
שירה עממית (אירופאית)
 מינסטרל
השפעות ומיומנויות קלאסיות
רגטיים
בלוז

בלוז - הולדת אסתטיקה מוזיקלית חדשה בסוף המאה התשע עשרה, מאפיינים סגנוניים - אלמנטים מוזיקליים (שלושה אקורדים, מבנה של 12 תיבות, והשימוש בסולם הפנטטוני).  

רשימת האזנה - הרצאה תולדות הג'אז 1810 - 1890:


מחול אפריקאי שבטי

שירי השחורים (סליחה, אך במקור נקראו  "Negro songs")

שירי עבודה 

מקהלת גוספל

תזמורות הלכת

שירי המינסטרל

רגטיים של סקוט ג'ופלין

אמני הבלוז: 

Fred McDowell

John Lee Hooker

Bessie Smith

מושגים:

קריאה ותשובה, שירת העבדים ,ספיריטואלז, מינסטרל, רגטיים, גוספל, בלוז. 

פעמה, משקל, סינקופות, סולם פנטטוני וסולם בלוז, מבנה בלוז 12 תיבות, מהלך אקורדים (שלושה) במסגרת הבלוז. הרצאה תולדות הג'אז הרצאות רז יצחקי
המלצה להאזנה נוספת:

Comments