מאמרים והגיגים

דעות אישיות, סקירת מאמרים, הגיגים, מחשבות רעיונות אודות מוזיקה, העיסוק המוזיקלי, והחינוך המוזיקלי.

קריאה נעימה ופוריה.

אשמח לקבל תגובות לכתובת האימייל שלי:  raz_music@hotmail.comהתיתכן מוזיקה כאובייקט אסטטי מובהק?


האם המוזיקה קיימת מעל למימד הזמן והמקום? האם היא אוניברסלית? או אולי היא קיימת רק בקונטקסט תרבותי, מקומי, אישי? על ההבדל המעניין בין הגישות השונות.

פורגי ובס


ההשוואה בין הרומן "פורגי" של דובווס הייווארד, לבין האופרה "פורגי ובס" של ג'ורג' גרשווין, חושפת מבט מרתק אודות גילגולו של הרומן, וחושפת מבט מרתק על התרבות האמריקאית של תחילת המאה העשרים. בסוף המאמר, תפנית מפתיעה לכיוון בלתי צפוי...