top of page

המלצות למבנה עבודת עיונית נלוות לרסיטל בגרות בג'אז

ההמלצות המפורטות להלן מבוססות על ניסיוני והשקפתי האישיים.

הן מפורסמות מתוך רצון טוב לעזור לתלמידי תיכון אשר ניגשים לרסיטל בגרות בליווי עבודה עיונית ולא למטרות רווח.

מבנה עבודה העוסקת בניתוח סולו של אמן/נית

עמוד ראשון:

 • כותרת

 • נושא עבודה

 • שם המגיש, ת.ז. כתובת מגורים וטלפון

 • בית ספר, כתובת, טלפון

עמוד שני:        

סקירה כללית:

 • רקע ליצירה – סגנון, תקופה, השפעות, נגנים אורחים, ייחוד,

 • רקע כללי מאד (!) במספר פסקאות מצומצם על הנגן / הרכב מבצע/ההקלטה/התקופה/האמנים בסשן, אין צורך בסקירה בת מספר עמודים שהורדתם מהאינטרנט.

 • הסבר על ייחוד ההקלטה או האמירה הספציפית שאותה אתם מנתחים. מספר שורות בודד.

 

גוף העבודה:

 

 • Lead sheet  של הקטע (נקי)

 •  

 • Lead sheet בתוספת ניתוח הרמוני מלא (מסגרות, חיצים, תפקוד במספרים רומיים, שאילה מודאלית, וכו') ומלודי.

 •  

 • טרנסקריפציה של סולו של האמן – יש יתרון עצום לאלו המגישים סולו מודפס ולא כתוב בכתב יד. 

  • במידה ואתם מגישים סולו כתוב בכתב יד, דאגו לתיווי מדויק על פי הכללים.  דאגו לכתב קריא. הדבר עקרוני מאד בעת שיפוט העבודה.  בדף זה לא תעשו ניתוח.  השאירו אותו נקי ככל שניתן.

 •  

 • ניתוח של הטרנסקריפציה: עותק נוסף של הטרנסקריפציה, הפעם בתוספת ניתוח מלודי. 

  • נתחו כל אשר תוכלו:  שימוש ב- סולמות, פירוקי אקורדים, מודוסים, אלטרציות, סקונציות, תחליפי סולמות ועוד.

  • ניתוח מעמיק של נקודות עיקריות בסולו, המאפיינות את הנגן.  לדוגמא: העתיקו מוטיב המופיע בתיבות שונות, והראו את חזרתו לאורך הסולו.  או "גיזרו" וסמנו מחדש פראזות בהן הוא מרבה להשתמש.  הרגישו חפשי להשתמש במארקרים ציבעוניים לסמן על ניתוח הסולו נקודות חשובות.  הראו מקומות בהן האמן משתמש בסוג מסוים של סולמות, או תחליפים, ועוד.

 • מסקנות ודיון אישי.

  • הביעו במילים את הניתוח המלומד שלכם, גלו חשיבה ביקורתית, ואל תסתפקו ב"יפה" או "אהבתי".  אתם אמורים לנתח את היצירה לא רק על בסיס אסטטי אלה מתוך נקודת השקפה של מוזיקאי.  אתם מוזמנים להצליב ידע שצברתם ולהשוות לאומנים שונים, וכולי.  מה מיוחד בסולו הזה?  למה הוא חשוב?  על מי הוא השפיע? ממי הוא הושפע? האם יש ציטוטים של אומנים אחרים?  של שירים אחרים?  ועוד.

 • מילות סיכום. (אופצינאלי).

המלצות נוספות:

 

עבודה חייבת להיות מודפסת!  השתמשו בגופן בגודל 12.  השתמשו במרווח 1.5.

המלצתי החמה שהטרנסקריפציה תהייה ערוכה בתכנות כמו: Sibelius, Finale  או Musescore  החינמית.

 העבודה חייבת להיות כרוכה.

עליכם לדאוג לשלושה (3) עותקים של העבודה.  אחד למשרד החינוך, אחד לבית הספר לשם תיעוד פנימי, ואחד פרטי שלכם.

בהצלחה - רז יצחקי.

אין לראות במסמך זה הנחיה רשמית בשם כל גוף, כולל משרד החינוך ו/או כל מגמת מוזיקה באשר היא. המסמך אינו מתיימר להוות המלצה גורפת למתווה שעל פיו לכאורה יש לכתוב עבודות גמר. זהו מתווה אחד אפשרי מתוך כיוונים שונים.

כל העושה שימוש בהמלצות אלה פועל על דעת עצמו, באחריותו האישית בלבד ומתוך הסכמה כי לא תחול כל אחריות בעניין המלצות אלו על המחבר.

bottom of page