top of page

 תרגילי אלתור - פירוקי אקורדים

Book177.jpg

תרגילים בפירוקי אקורדים

האם קרה פעם, שהאלתור שלכם לא נשמע קשור להרמוניה ולמהלך האקורדים?

 

הקשר בין המנגינה לבין הההרמוניה הוא אחד הדברים החשובים ביותר באלתור. השאיפה שלנו באלתור - בין השאר, היא לבטא את מהלך האקורדים.

זה הבסיס מכאן הכל מתחיל. 

לצורך כך אנחנו רוצים לפתח שליטה ולערוך היכרות עמוקה עם האקורדים.

לפניכם מספר תרגילים שיחזקו את השליטה שלכם באקורדים של השיר.

הקובץ ניתן להורדה - מתוך הספר - המדריך לג׳אז

bottom of page