top of page

מעגל הקווינטות

Book177.jpg

מהו מעגל הקווינטות?

כיצד מסודרים הסולמות המז׳וריים והמינוריים במעגל הקווינטות? 

מהם הסימני ההיתק (במול / דיאז) של כל סולם, ומה הקשר היחסי בין סולמות מזו׳ריים לבין סולמות מינוריים? 

מעגל הקווינטות הוא פרק חשוב בתיאוריה המוזיקלית שמומלץ לכל תלמיד להכיר היטב.

לפניכם תיאור מעגל הקווינטות בקובץ להורדה, מתוך הספר - המדריך לג׳אז

bottom of page